HYDROMAK Sp. z o.o.

 Profilem  naszej działalności są:

 

*   Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

*   Roboty  w zakresie budowy ujęć wody, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

*   Budowa, remonty i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

*   Roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane w zakresie budownictwa  hydrotechnicznego

 

Naszym kluczem do sukcesu jest :

- wysoka jakość i terminowość wykonywanych usług

- dobra cena

- materiały od najlepszych dostawców

- rzetelna i uczciwa współpraca

 

 Zapraszamy do współpracy.